top of page

שירים ועוד בעיתונות ובכתבי עת ספרותיים 

כתבו עלי  

קישור לסקירה במדור ספרות במידעו״ס 
 9/2020 גיליון 93  לחצו כאן מידעו״ס
 
קישור לכתבה ׳שירה בטיפול׳ במעריב 
1/2/21 לחצו כאן מעריב
 
קישור לראיון במוסף שבת לשבוע הספר 21׳  
13/6/21 לחצו כאן מקור ראשון
 
54D84104-075C-4EE1-93E4-2BAE6CC690EE_1_201_a.jpeg
קישור לכתבה ב7 לילות  בידיעות אחרונות
17/7/20 לחצו כאן  Ynet 
קישור לסקירה במדור שירה ב"המוסך״ 
28/10/20 לחצו כאן המוסך
 
קישור לסקירה במדור ספרות במגזין ״פסיכואקטואליה״ התאחדות הפסיכולוגים בישראל , מאת הפסיכולוג שבתאי מג׳ר  
גיליון סתיו 2022  לחצו כאן פסיכואקטואליה
 עמ׳ 60-61
המלצה על ׳אישה מבראשית׳ במגזין ׳פנימה׳ במדור תרבות אצל שרון רוטר. גיליון טבת תשפ״ג  דצמבר 2022 

 
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון 77 
07/6/21  לחצו כאן עיתון 77 הכתבה המלאה נמצאת בספריית העיתונות לעיל 
 
קישור לסקירה במדור שירה במקור ראשון 
31/7/20 לחצו כאן מוסף שבת
 
קישור לראיון בידיעות השרון
22/11/21  לחצו כאן ידיעות השרון
 
קישור לכתבה שבוע הספר 2022
13/6/22  לחצו כאן Ynet
 
קישור לסקירה במדור שירה במעריב 
17/6/20 לחצו כאן מעריב
 
קישור לסקירה ב"חברה ורווחה״
 ד״ר רוני אלפנדרי עמ׳ 476
 6-9/2020   לחצו כאן חברה ורווחה
 
קישור לסקירה בעיתון77 על ׳אישה מבראשית׳ גיליון 429 פברואר 2023 
לחצו כאן עיתון77 
 

רשימות פרי עטי בעיתונות ובכתבי עת 

קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 425  עמ׳ 20-21 
״כאן בסגר הזה״ 
על ׳אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר׳ מאת סמי שלום שטרית

יוני-יולי 22  לחצו כאן  עיתון77
 
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 423  עמ׳ 11 
״להיות לא היות״ על ׳כשהייתי אני לא הייתי׳ מאת אידו גרוסמן

פברואר-מרץ 22  לחצו כאן עיתון77
 
5C43FDBE-9DF4-462E-BA40-3007B66E426F_1_201_a.jpeg
6B2875B0-1D95-44FA-8437-5F9B9361D2C3_1_201_a.jpeg
23C05B68-477E-43AB-B9B2-EF452B795AA0_1_201_a.jpeg

קישור לרשימה במדור שירה בהמוסך גיליון 78  
״רשימות עוני״ 
שלוש יוצרות משמיעות את זעקת העוני

17.6.20   לחצו כאן המוסך
280E5092-1EA2-4D90-850D-9E7723A58C6A_1_201_a.jpeg
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 422  עמ׳ 17 
״לראות את השמש מסתננת לחדר״ 
על ׳שברי אור׳ מאת שולמית אורבך

ינואר 22  לחצו כאן עיתון77
 
A69B1A71-B411-422D-97BB-4061FF07719C_1_201_a.jpeg
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 426  עמ׳  23
״משחור לכחול״ 
על ׳כחול׳ מאת עדי קיסר

אוגוסט-ספט 22  לחצו כאן עיתון77
 
7999CBB8-18C6-44E9-A3EE-5FD1F261EB41_1_201_a.jpeg
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 427  עמ׳  10
״שלושה שערים נעולים״ 
על ׳כי פנה יום׳ מאת אפרת קוזין

אוקטובר-נוב 22  לחצו כאן עיתון77
 
bottom of page