top of page

שירים ועוד בעיתונות ובכתבי עת ספרותיים 

כתבו עלי  

קישור לסקירה במדור ספרות במידעו״ס 
 9/2020 גיליון 93  לחצו כאן מידעו״ס
 
קישור לכתבה ׳שירה בטיפול׳ במעריב 
1/2/21 לחצו כאן מעריב
 
קישור לראיון במוסף שבת לשבוע הספר 21׳  
13/6/21 לחצו כאן מקור ראשון
 
54D84104-075C-4EE1-93E4-2BAE6CC690EE_1_201_a.jpeg
קישור לכתבה ב7 לילות  בידיעות אחרונות
17/7/20 לחצו כאן  Ynet 
קישור לסקירה במדור שירה ב"המוסך״ 
28/10/20 לחצו כאן המוסך
 
קישור לסקירה במדור ספרות במגזין ״פסיכואקטואליה״ התאחדות הפסיכולוגים בישראל , מאת הפסיכולוג שבתאי מג׳ר  
גיליון סתיו 2022  לחצו כאן פסיכואקטואליה
 עמ׳ 60-61
המלצה על ׳אישה מבראשית׳ במגזין ׳פנימה׳ במדור תרבות אצל שרון רוטר. גיליון טבת תשפ״ג  דצמבר 2022 

 
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון 77 
07/6/21  לחצו כאן עיתון 77 הכתבה המלאה נמצאת בספריית העיתונות לעיל 
 
קישור לסקירה במדור שירה במקור ראשון 
31/7/20 לחצו כאן מוסף שבת
 
קישור לראיון בידיעות השרון
22/11/21  לחצו כאן ידיעות השרון
 
קישור לכתבה שבוע הספר 2022
13/6/22  לחצו כאן Ynet
 
קישור לסקירה במדור שירה במעריב 
17/6/20 לחצו כאן מעריב
 
קישור לסקירה ב"חברה ורווחה״
 ד״ר רוני אלפנדרי עמ׳ 476
 6-9/2020   לחצו כאן חברה ורווחה
 
קישור לסקירה בעיתון77 על ׳אישה מבראשית׳ גיליון 429 פברואר 2023 
לחצו כאן עיתון77 
 
קישור לסקירה ב"פסיכואקטואליה״
רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

 ד״ר שבתאי מג׳ר עמ׳ 60-61
 סתיו 2022   לחצו כאןפסיכואקטואליה
 
תמונה 21.5.2024 ב-14.24.jpeg

רשימות פרי עטי בעיתונות ובכתבי עת 

קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 425  עמ׳ 20-21 
״כאן בסגר הזה״ 
על ׳אפידמיולוגיה הולכת ונמשכת של משורר׳ מאת סמי שלום שטרית

יוני-יולי 22  לחצו כאן  עיתון77
 
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 423  עמ׳ 11 
״להיות לא היות״ על ׳כשהייתי אני לא הייתי׳ מאת אידו גרוסמן

פברואר-מרץ 22  לחצו כאן עיתון77
 
5C43FDBE-9DF4-462E-BA40-3007B66E426F_1_201_a.jpeg
6B2875B0-1D95-44FA-8437-5F9B9361D2C3_1_201_a.jpeg
23C05B68-477E-43AB-B9B2-EF452B795AA0_1_201_a.jpeg

קישור לרשימה במדור שירה בהמוסך גיליון 78  
״רשימות עוני״ 
שלוש יוצרות משמיעות את זעקת העוני

17.6.20   לחצו כאן המוסך
280E5092-1EA2-4D90-850D-9E7723A58C6A_1_201_a.jpeg
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 422  עמ׳ 17 
״לראות את השמש מסתננת לחדר״ 
על ׳שברי אור׳ מאת שולמית אורבך

ינואר 22  לחצו כאן עיתון77
 
A69B1A71-B411-422D-97BB-4061FF07719C_1_201_a.jpeg
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 426  עמ׳  23
״משחור לכחול״ 
על ׳כחול׳ מאת עדי קיסר

אוגוסט-ספט 22  לחצו כאן עיתון77
 
7999CBB8-18C6-44E9-A3EE-5FD1F261EB41_1_201_a.jpeg
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 427  עמ׳  10
״שלושה שערים נעולים״ 
על ׳כי פנה יום׳ מאת אפרת קוזין

אוקטובר-נוב 22  לחצו כאן עיתון77
 
קישור לסקירה במדור שירה בעיתון77 גיליון 435  עמ׳  9
״בנהימות מיצר הקרן״ 
על ׳מנעד׳ מאת יפעת גלבר

פברואר-מרץ 24  לחצו כאן עיתון77
 
IMG_4794.jpeg
IMG_4795.jpeg
bottom of page